Quyết định số 18-QĐ/UBDT ngày 23/9/2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng" của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

10:54 AM 24/09/2022 |   Lượt xem: 814 |   In bài viết | 

Tin khác