Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

09:49 AM 12/04/2023 |   Lượt xem: 879 |   In bài viết | 
File đính kèm