Kế hoạch số 318-KH/BTGTW ngày 07/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

09:24 AM 19/07/2023 |   Lượt xem: 419 |   In bài viết | 
File đính kèm