Kế hoạch phát động, tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

09:24 AM 18/04/2022 |   Lượt xem: 845 |   In bài viết |