Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021).

02:42 PM 20/08/2021 |   Lượt xem: 130 |   In bài viết | 
File đính kèm
  1. 4. HD-17-BTGTW.doc( 0.14 MB )

Tin khác