Công văn số 7413-CV/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng

08:30 AM 04/01/2024 |   Lượt xem: 328 |   In bài viết |