Công văn số 1429-CV/VPTW ngày 30/7/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid -19.

02:44 PM 20/08/2021 |   Lượt xem: 164 |   In bài viết | 
File đính kèm

Tin khác