Bộ tài liệu mẫu tham khảo về tổ chức đại hội chi bộ (áp dụng cho chi bộ 9 đảng viên trở lên và có ban chi ủy, các chi bộ khác tham khảo áp dụng theo thực tế đơn vị)

09:41 AM 27/02/2020 Lượt xem: 165 In bài viết

Tải bộ tài liệu tại đây!