Liên chi bộ Vụ Tổng hợp – Văn phòng Điều phối Chương trình 135 sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

04:46 PM 30/09/2016 Lượt xem: 1352 In bài viết

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí trong chi ủy cùng toàn thể đảng viên của hai chi bộ.

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và chuẩn đạo đức nghề nghiệp” tập trung vào các nội dung: Công vụ và đạo đức công vụ; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ; từ lời dạy của Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở Chi bộ Vụ Tổng hợp, Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

Các đồng chí đảng viên bốc thăm trả lời các câu hỏi tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các đồng chí tham dự buổi sinh hoạt đã tham gia thảo luận và trả lời các các câu hỏi về làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của hai chi bộ. Đây là nội dung được các đồng chí đảng viên tham gia hết sức sôi nổi, tạo không khí cởi mở với nhiều ý kiến hay, tích cực và thực tiễn.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng hoan nghênh hai chi bộ đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề và mong rằng liên chi bộ cần tiếp tục duy trì, phát huy. Để các buổi sinh hoạt tiếp theo đạt hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các nội dung của chuyên đề cần tập trung vào nhiệm vụ của Chi bộ mình để giúp cho các đồng chí đảng viên áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Tiến Đạt