Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06:00 AM 18/11/2022 |   Lượt xem: 1125 |   In bài viết | 

Ngày 18/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, biểu quyết một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng ủy.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy đã thông báo kết quả kiểm tra đối với Chi bộ Vụ Pháp chế, Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số và Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc; thông báo kết quả Giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Thanh tra Ủy ban.

Theo đó các chi bộ đã nghiêm túc triển khai quán triệt các Nghị quyết, văn bản của cấp ủy cấp trên cho toàn thể đảng viên, công chức; kịp thời thông tin thời sự, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên tại cuộc họp chi bộ đình kỳ hàng tháng; đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận ở chi bộ. Qua học tập các Nghị quyết và văn bản của các cấp, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan…

Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông báo kết quả kiểm tra đối với Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc, Chi bộ Vụ Pháp chế, Chi bộ Vụ Dân tộc thiểu số; Tờ trình về việc thông báo kết quả Giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Thanh tra Ủy ban.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đánh giá cao hoạt động kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra; đồng thời đề nghị các Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra cần bổ sung đầy đủ những ý kiến, đề xuất của đại biểu và các chi bộ vào báo cáo bảo đảm đầy đủ, đúng quy trình.

Tại Hội nghị, thực hiện Quy chế làm việc số 03-QC/ĐU, ngày 30/52022 của Đảng ủy cơ quan UBDT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc kiện toàn của cấp ủy trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề xuất phân công nhiệm vụ đối với một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.