Đại hội đảng viên Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

01:01 PM 15/09/2017 Lượt xem: 1001 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải (ngoài cùng bên phải) chúc mừng Chi ủy Nhà khách nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao (tiếp đón và phục vụ chu đáo khoảng 6.436 lượt khách chính trị về thăm Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội; triển khai dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc…); thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được chi bộ quan tâm, duy trì triển khai thực hiện. Đảng viên của chi bộ nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm Điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, yên tâm công tác.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được dự đoán là nhiệm kỳ mà Chi bộ Nhà khách Dân tộc đứng trước rất nhiều thách thức, khó khăn để hoàn thành dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc và đưa vào khai thác sử dụng. Để thực hiện thắng lợi, Chi bộ đã đưa ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với tinh thần “Đổi mới – Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo”.

Đại hội cũng đã nghiêm túc, khẩn trương và dân chủ bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí và thông qua Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tán thành. Đồng chí Bùi Thiện Lạc, Phó Giám đốc Phụ trách được bầu làm Bí thư Chi bộ Nhà khách Dân tộc.

KT