Công văn số 1598-CV/ĐUK ngày 12/12/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị.

08:13 AM 15/12/2023 |   Lượt xem: 197 |   In bài viết |