Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về thành lập các Chi bộ và kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban

12:40 AM 08/04/2022 |   Lượt xem: 283 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trao Quyết định thành lập các Chi bộ và Quyết định cho 02 đồng chí được bổ sung vào BCH Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban

Trao các Quyết định và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng UBDT nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chúng ta phải có một tổ chức hoàn chỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời phải có đủ về số lượng và chất lượng cấp ủy viên của tổ chức đó thì mới thực sự phát huy được sức mạnh, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc hình thành cơ cấu, tổ chức các chi bộ là bảo đảm phù hợp với Điều lệ và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng UBDT phát biểu tại Lễ trao quyết định...

…và trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Vũ Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy mong rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lò Quang Tú - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chánh Văn phòng UBDT phát biểu tại buổi Lễ.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban có 05 Chi bộ trực thuộc; sau khi bổ sung, kiện toàn thêm 02 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng Ủy ban đã có đủ số lượng theo Đề án nhân sự đã xây dựng và được Đại hội Đảng bộ bộ phận thông qua.

Xuân Thường

Tin khác