Chi bộ Vụ Địa phương III kết nạp đảng viên mới

08:58 AM 29/04/2016 Lượt xem: 1411 In bài viết

Đ/c Huỳnh Thị Sômaly, Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương III trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới

Được sự giúp đỡ của tập thể Chi bộ Vụ Địa phương III cùng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Thiều Quang Trí Hưng đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Thị Sômaly, Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương III đã trao Quyết định kết nạp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Thiều Quang Trí Hưng; đồng thời, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí trong thời gian dự bị.

Trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, chân dung Hồ Chủ tịch, đồng chí Thiều Quang Trí Hưng đã đọc lời tuyên thệ về nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí xin hứa sẽ giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu cùng xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Trước đó, ngày 04/11/2015, Chi bộ Vụ Địa phương III đã tiến hành tổ chức kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú Thạch Thế Phong và Đặng Thị Kim Thúy, công chức của Vụ.

Chi ủy Chi bộ tặng hoa chúc mừng cho 2 đảng viên mới.

Ngọc Bích