Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế kết nạp đảng viên mới

08:53 PM 16/09/2020 |   Lượt xem: 1069 |   In bài viết | 

Tập thể Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Trần Ngọc Lan Phương

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Việt Quân - Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan UBDT, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trần Ngọc Lan Phương.

Trước cờ Đảng, quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Ngọc Lan Phương đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Chi bộ Hà Việt Quân trao Quyết định cho đồng chí Trần Ngọc Lan Phương được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi ủy Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Lan Phương

Chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Lan Phương được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ Hà Việt Quân đề nghị đồng chí Phương luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên. Là đảng viên mới, đề nghị đồng chí nghiêm túc nghiên cứu, năm vững các Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, của Chi bộ; xác định rõ các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để cùng với các đồng chí đảng viên trong Chị bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Hà Việt Quân cũng phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đảng viên Trần Ngọc Lan Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian thử thách.

Xuân Thường