Chi bộ Trung tâm Thông tin kết nạp Đảng viên mới

10:36 AM 22/10/2020 |   Lượt xem: 681 |   In bài viết | 

Tập thể Chi bộ Trung tâm Thông tin chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Nguyệt chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Nguyệt.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Hoàng Thị Nguyệt

Đảng viên mới Hoàng Thị Nguyệt tuyên thệ sau khi nhận Quyết định

Trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ, ngay sau khi nhận Quyết định, đảng viên mới Hoàng Thị Nguyệt đã tuyên thệ trung thành với lý tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Hà chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Nguyệt đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trong hàng ngũ của Đảng, với cương vị và trọng trách của người Đảng viên công tác trong đơn vị công nghệ thông tin, mong muốn đồng chí Hoàng Thị Nguyệt tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong thời đại công nghệ mới; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, luôn trung thành với lý tưởng của Đảng; tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Hà phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cùng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Hoàng Thị Nguyệt

Lễ kết nạp đảng viên mới là động lực cho các công chức, viên chức Trung tâm Thông tin tiếp tục phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ cũng như bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng trong toàn UBDT.

Xuân Thường