Hướng dẫn Đề cuơng Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017

04:02 AM 19/03/2015 Lượt xem: 734 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tin khác