Hướng dẫn số 16-HD/ĐU: Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015-2017

03:58 AM 19/03/2015 Lượt xem: 601 In bài viết

Nội dung xem chi tiết tại đây

Tin khác