HD15 Hướng dẫn Kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng và tổng kết năm 2014

10:14 AM 25/11/2014 Lượt xem: 392 In bài viết

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tin khác