Quyết định số 27-QĐ/ĐU ngày 04/01/2012 biểu dương, khen thưởng đảng viên đử tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

03:16 AM 05/01/2012 Lượt xem: 1305 In bài viết

Nội dung xem tại đây

[TT:NTH]