Công văn số 78-CV/ĐU ngày 22/8/2011 của Đảng ủy về việc thông báo lập cổng thông tin điện tử

10:15 AM 25/08/2011 Lượt xem: 271 In bài viết

Để chỉ đạo và triển khai các văn bản của Đảng ủy cơ quan cũng các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết... của Đảng cấp trên được nhanh và khoa học, Đảng ủy cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã thiết lập cổng thông tin điện tử Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc trên link trang Cema.gov.vn.

 

 

Từ ngày 01/9/2011 các công văn của Đảng ủy cơ quan gửi các chi bộ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan sẽ đồng thời thể hiện trên cổng thông tin điện tử Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc và gửi theo đường công văn

 

 

Nội dung chi tiết Xem tại đây