Công văn Số 18-CV/ĐU ngày 09/12/2010 của Đảng ủy về việc triển khai chuyên đề“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

03:26 AM 15/08/2011 Lượt xem: 297 In bài viết

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

 


Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng uỷ đã có công văn số 05-CV/ĐU, ngày 23/8/2010 về việc triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên, trong đó có nội dung triển khai hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động và yêu cầu các chi bộ gửi báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của chi bộ; bản thu hoạch cá nhân và đề nghị khen thưởng của tập thể và cá nhân xuất sắc (có bản thành tích kèm theo) trước ngày 10/10/2010.

 

Tuy nhiên đến ngày 27/10/2010 Đảng uỷ mới nhận được 05 báo cáo của các chi bộ đó là: Chi bộ Văn phòng, chi bộ Vụ Địa phương III, chi bộ Trường Cán bộ Dân tộc, chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, chi bộ Báo Dân tộc và phát triển. Đối với công tác khen thưởng có 03 chi bộ có văn bản đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân gồm: Chi bộ Vụ Địa phương III, Chi bộ Viện Dân tộc, Chi bộ Vụ Pháp chế và 02 Chi bộ đề nghị khen thưởng cá nhân là Chi bộ Vụ Chính sách Dân tộc, Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế.


Để đảm bảo cho Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xem xét thi đua khen thưởng cho Cuộc vận động đạt chất lượng và đúng yêu cầu đề ra. Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ gửi báo cáo tổng kết và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, văn bản đề nghị khen thưởng về Đảng uỷ trước 15h ngày 01/11/2010. Sau thời gian trên các chi bộ không gửi danh sách đề nghị khen thưởng và báo cáo, Đảng uỷ sẽ không bình xét thi đua khen thưởng đợt tổng kết 4 năm Cuộc vận động và đây là một trong những tiêu chuẩn để bình xét đánh giá thi đua hàng năm của các chi bộ./.


 

Nội dung xem tại đây