Công văn số 05-CV/ĐU của Đảng ủy ngày 23/8/2010 về việc triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên

03:47 AM 15/08/2011 Lượt xem: 590 In bài viết

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội; Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công văn số 110-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khành 2/9. Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cơ quan, triển khai tổ chức các nội dung sau:


1. Đối với Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư: Phổ biến Chỉ thị, có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên công chức trong Chi bộ, Vụ, đơn vị mình.


2. Đối với Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương:
- Chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viết bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động (có mẫu gửi kèm theo), trong kỳ sinh hoạt chi bộ đầu tháng 10/2010 các đảng viên sẽ góp ý, đóng góp vào bản thu hoạch, để lưu hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức.
- Về khen thưởng: Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Trương ương, các chi bộ tiến hành bình xét các cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động. Số lượng 01 cá nhân/chi bộ.
Đối với tập thể: Các chi bộ sinh hoạt và tự đánh giá việc triển khai cuộc vận động học tập làm theo tấm gương của Bác; kết quả tác động của cuộc vận động tốt đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở tự đánh giá và trình Đảng ủy để xét khen thưởng.
- Thời gian: gửi về Đảng ủy trước ngày 10/10/2010.


3. Tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nội dung xem tại đây