Công văn số 08-CV/ĐU ngày 09/09/2010 của Đảng ủy về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”

03:21 AM 15/08/2011 Lượt xem: 285 In bài viết

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

 

Thực hiện Công văn số 42-CV/BDVĐUK, ngày 01 tháng 9 năm 2010  của Ban Dân vận Đảng uỷ khối về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” đợt năm 2010 cho cán bộ, đảng viên có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận 15/10 hàng năm.


Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, mẫu danh sách (M2), đề nghị các đồng chí căn cứ Quy định số 108-QĐ/BDVTW, ngày 31/7/2009 của Ban Dân vận Trung ương gửi kèm công văn này.


Danh sách gửi Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ủy ban trước ngày 13/9/2010 để Văn phòng Đảng ủy tổng hợp gửi Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.


Nội dung xem tại đây