Nghị quyết số 33 - NQ/ĐU ngày 16/5/2011 của Đảng ủy đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên

03:32 AM 15/08/2011 |   Lượt xem: 13110 |   In bài viết | 

- Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Xét Nghị quyết số 01-NQ/CB, ngày 16/5/2011 của chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính.

 


Ngày 07 tháng 7 năm 2011, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã họp để xét, đề nghị xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên.


Tổng số đảng uỷ viên:  15 đ/c, có mặt:  12 đ/c, vắng mặt:  03 đ/c;


- Lý do vắng mặt: 01 đồng chí đi công tác xa; 02 đồng chí trụ sở ở xa.
- Chủ trì Hội nghị: Đ/c Hà Hùng – Bí thư Đảng uỷ;
- Thư ký Hội nghị: Đ/c Mai Linh Nhâm – Thường trực Văn phòng Đảng uỷ.


Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng ủy thống nhất kết luận về Nguyễn Thị Phương Thảo như sau:


- Đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo được Ủy ban Dân tộc cho chuyển  công tác về Công ty cổ phần Hà Sơn ngày 26/6/2009. Trong khi chưa đủ cơ sở chuyển sinh hoạt Đảng về nơi sinh hoạt mới, chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính đã nhiều lần đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo về sinh hoạt đảng; đóng đảng phí và chuyển sinh hoạt đảng, nhưng đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo không về sinh hoạt đảng; không đóng đảng phí và cũng không có ý kiến về việc chuyển sinh hoạt đảng.
Đối chiếu với Điều 8, Điều lệ Đảng, Đảng uỷ nhận thấy đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo đã vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, không đủ tư cách đảng viên. Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đề nghị xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên với sự biểu quyết nhất trí (bằng hình thức giơ tay) của 12 đ/c dự họp (đạt 80%) so với tổng số cấp Uỷ viên. Số không biểu quyết nhất trí 0 đ/c (đạt: 00%).
Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương xét, xóa tên đảng viên Nguyễn Thị Phương Thảo ra khỏi danh sách đảng viên./.

 

Nội dung xem tại đây

Tin khác