Công văn số 69-CV/ĐU ngày 7/6/2011 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7

03:27 AM 15/08/2011 Lượt xem: 287 In bài viết

Kính gửi: - Các chi bộ trực thuộc;

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 7/6/2011 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tới đảng viên trong Đảng bộ

1. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 8h30’, ngày 29 tháng 7 năm 2011.

2. Địa điểm: Hội trường nhà C - Ủy ban Dân tộc, số 80- Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây: