Công văn số 70-CV/ĐU ngày 7/6/2011 của Đảng ủy về việc học tập Nghị quyết XI của Đảng

03:54 AM 15/08/2011 Lượt xem: 288 In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 7/6/2011 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015; căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tới đảng viên trong Đảng bộ

 

1. Thời gian: 1 buổi, khai mạc 8h ngày 2 tháng 8 năm 2011.

2. Địa điểm: Hội trường nhà C - Ủy ban Dân tộc, số 80- Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung xem tại đây