09:02 AM 16/10/2013 Lượt xem: 327
Chiều ngày 15/10/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

05:27 AM 10/08/2013 Lượt xem: 223
Sáng ngày 09/08/2013, tại Ủy ban Dân Tộc, Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT. 

02:57 AM 09/08/2013 Lượt xem: 337
Sáng ngày 08/08/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 26 nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viênBan Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

08:01 AM 05/07/2013 Lượt xem: 266
Chiều ngày 04/07/2013, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ, ban Chấp hành Đảng ủy; cùng các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

04:45 AM 05/07/2013 Lượt xem: 258
Ngày 12/3/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ cùng các thành viên Tổ Giúp việc sửa đổi Hiến pháp 1992 cơ quan UBDT.

03:00 AM 09/04/2013 Lượt xem: 246
Ngày 15/3/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng ủy Khối cho toàn thể đảng viên.

03:01 AM 14/01/2013 Lượt xem: 283
Ngày 12/1/2013, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) khóa VI, tổng kết công tác Đảng năm 2012 và để ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT; Các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

11:50 AM 30/10/2012 Lượt xem: 283
Ngày 29/10/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XVI. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

03:07 AM 28/09/2012 Lượt xem: 241
Ngày 9/8/2012, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ;  các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội nghị.