05:12 AM 08/09/2015 Lượt xem: 305
Ngày 08/09/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Phan Văn Hiếu. Dự Lễ kết nạp có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Thông tin (TTTT).

03:13 AM 03/09/2015 Lượt xem: 809
Sáng ngày 03/09/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tuyên truyền thuộc Đảng bộ Cơ quan UBDT đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nông Thị Phương Thảo. Dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Tuyên truyền.

11:13 AM 08/07/2015 Lượt xem: 301
Sáng ngày 5/7/2015,tại Hà Nội, Chi bộ Viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã long trọng tổ chức Đại hộiChi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các  đồng chí: Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng,Phó Chủ nhiệm UBDT; Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Dự đại hội còn có đại diện Văn phòngĐảng ủy cơ quan UBDT cùng 23 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Viện Dân tộc.

09:16 AM 25/06/2015 Lượt xem: 1337
Chiều ngày25/6/2015, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Kế hoạch - Tài chính đã long trọng tổchức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tham dự Đại hội có các đồng chí: HàHùng, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Lê Sơn Hải, Thứ trưởng,Phó Chủ nhiệm ; đại diện Chi ủy các Vụ, đơn vị UBDT cùng toàn thể đảng viên Chibộ Vụ Kế hoạch - Tài chính.

09:15 AM 25/06/2015 Lượt xem: 304
Sáng ngày 24/6, tạiỦy ban Dân tộc (UBDT), Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng đã long trọng tổchức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, PhóChủ nhiệm Lê Sơn Hải; đồng chí Nguyễn Hữu Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;đại diện một số Chi ủy Chi bộ thuộc Đảng bộ UBDT cùng toàn thể đảng viên BanQuản lý các dự án đầu tư xây dựng.

08:58 AM 25/06/2015 Lượt xem: 242
Sáng ngày 23/6/2015,tại Hà Nội, Trường Cán bộ Dân tộc (CBDT), Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đạihội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội; đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Dự Đạihội còn có đại diện Chi ủy Chi bộ một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng 25 đảng viênthuộc Chi bộ Trường Cán bộ Dân tộc. 

08:57 AM 25/06/2015 Lượt xem: 244
Sáng ngày 23/6, tạitrụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Thanh tra Ủy ban đã tổ chức Đại hội Chi bộnhiệm kỳ 2015 – 2017. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, PhóChủ nhiệm UBDT cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng của Thanh tra Ủy ban.

08:55 AM 25/06/2015 Lượt xem: 238
Sáng ngày 24/6, tạiỦy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Văn phòng UBDT đã long trọng tổ chức Đại hội Chibộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủnhiệm UBDT tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện Chi ủy Chibộ của một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.

08:55 AM 25/06/2015 Lượt xem: 251
Sáng ngày 24/6, tạiHà Nội, Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Thamdự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Lương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủnhiệm UBDT; đồng chí Nông Trung Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủycơ quan; đại diện Chi ủy Chi  bộ một số Vụ, đơn vị cùng toàn thể đảng viênvà quần chúng ưu tú của Vụ.