04:46 PM 30/09/2016 Lượt xem: 1340
Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sáng ngày 30/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), liên chi bộ Vụ Tổng hợp – Văn phòng Điều phối Chương trình 135 tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và chuẩn đạo đức nghề nghiệp”.

10:18 AM 08/07/2016 Lượt xem: 1441
Ngày 7/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Bình Minh. Dự Lễ kết nạp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và các đồng chí đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Vụ Tổng hợp.

02:21 PM 27/05/2016 Lượt xem: 232
Sáng ngày 27/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đắc Hậu. Dự Lễ kết nạp có các đồng chí đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ Vụ Tổng hợp

08:59 AM 29/04/2016 Lượt xem: 1445
Sáng ngày 21/04, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VPĐPCT135) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Lương Quang Vinh.

08:59 AM 29/04/2016 Lượt xem: 8137
Sáng ngày 28/04/2016, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Văn phòng Ủy ban thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho hai quần chúng ưu tú: Lý Văn Tám và Trần Văn Nhẫn.

08:58 AM 29/04/2016 Lượt xem: 1518
Chiều ngày 25/12/2015, Chi bộ Vụ Địa phương III đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Thiều Quang Trí Hưng, chuyên viên của Vụ. Tham dự Lễ kết nạp có toàn thể Chi ủy Chi bộ; đại diện Lãnh đạo Vụ; BCH Công đoàn cùng đảng viên và quần chúng ưu tú của Vụ Địa phương III.

11:23 AM 13/11/2015 Lượt xem: 477
Ngày 13/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Vụ Dân tộc Thiểu số trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đức Đạt. 

08:20 AM 20/10/2015 Lượt xem: 450
Sáng ngày 19/10/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Trung tâm Thông tin thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Kim Thu. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Thông tin.

09:57 AM 14/10/2015 Lượt xem: 473
Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2015) và triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có tính chuyên đề theo đặc thù, đảm bảo hiệu quả, đổi mới về nội dung và hình thức.