QUYẾT ĐỊNH Số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

11:11 AM 29/05/2014 Lượt xem: 580 In bài viết
Nội dung xem tại đây!

Tin khác